Förbered förskolan för kriser i samhället

Som samhällsviktig verksamhet behöver förskolan kunna fungera även under störningar i samhället. Därför bör de olika arbetslagen i förväg planera för olika scenarion och diskutera hur arbetet ska läggas upp under en kris.