Forskare i fokus: Eva M Johansson

Eva M Johansson disputerade med avhandlingen ”Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget. En etnografisk studie om bedömningspraktiker i förskolan.”

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader