Forskare vid KI kritiska till digitaliseringsstrategin

Illustration av pekplatta med app för barn

Regeringen lät Skolverkets förslag till digitaliseringsstrategi skickas på en ny remissrunda till bland annat forskare. Karolinska Institutet (KI) är en av de nya remissinstanserna och där är man starkt kritisk till digitaliseringsstrategin. Förskoleforum har pratat med Lisa Thorell, professor i utvecklingspsykologi vid KI.