Forskningslitteracitet

I förskolans uppdrag ingår att följa forskning. Men hur hittar, förstår och omsätter man kunskaperna i praktiken? Det finns inget enkelt svar, tycker Christian Eidevald, docent i förskoledidaktik och forskningsansvarig Förskoleförvaltningen, Göteborg stad.