Förskolan i politiken – vad händer?

Publicerat

Många politiska förslag som rör förskolan ligger just nu på bordet. Det handlar om alltifrån kontroversiella förslag om obligatorisk förskola från fem års ålder till en övergripande utredning av förskolans faktiska förutsättningar att erbjuda en likvärdig utbildning.

Författare

Det är just nu mycket på gång inom politiken som berör förskola. Med hjälp av Aylin Fazelian, riksdagsledamot (S), och Lärarförbundet reder vi ut vad som är på gång. 

Vad är på gång?

Riksdagen debatterade olika motioner om förskolan i slutet av februari. Riksdagen röstade nej till allihopa så när som på en motion som röstades igenom av M, KD, SD och V. Den motionen handlade om att det borde göras en utredning för att se över förskolans faktiska förutsättningar att erbjuda en likvärdig utbildning. 

Vad händer med den motionen nu? 

Eftersom motionen röstades igenom har det gjorts ett tillkännagivande, det vill säga en uppmaning till regeringen om att tillsätta utredningen. Utredningen är inte tillsatt ännu utan det är regeringen som beslutar om den ska tillsättas eller inte. Ett tillkännagivande är inte rättsligt bindande men det är en konstitutionell praxis att hörsamma dem, det vill säga att följa det riksdagen har beslutat om.

Varför röstade ni nej till utredningen?

Vi tycker att det redan görs mycket inom förskolan. Bland annat har det gjorts en utredning om kvalitet i fritidshem och pedagogisk omsorg. Det har också gjorts en utredning om ökat deltagande och språkutveckling i förskola. Dessa utredningar, och annat som är på gång riktat till förskola, behöver få landa, tycker jag. Samtidigt är förskolan en grundsten för jämlikheten och det kan absolut finnas skäl för att tillsätta ytterligare en utredning som tar bredare tag om jämlikheten. Det viktigaste är att vi stärker förskolan, personalen och barnens rätt att lära så mycket som bara möjligt. Men som sagt, det vi redan gör borde få landa först. 

Berätta om utredning om ökat deltagande och språkutveckling i förskola

Den utredningen adresserar barnens likvärdiga tillgång till förskola, men också satsningar på medarbetare som förskollärare och barnskötare. Den tar också upp frågan om hur vi ökar likvärdigheten mellan förskolor i landet, hur vi kan nå fler barn samt hur arbetet med språkutveckling i svenska kan förstärkas. Det är en gedigen utredning som presenterades i november 2020. Lotta Edholm, som gjorde utredningen, la fram många konkreta förslag.

Kan du ge exempel på några av de konkreta förslagen?

Lotta Edholm föreslår, bland annat, att kommunerna ska vara skyldiga att ha uppsökande verksamhet och att det ska vara obligatoriskt att erbjuda förskola till barn som behöver språkutveckling. Hon föreslår också åtgärder för att stärka pedagogernas utbildningar. Hon har också ett mer kontroversiellt förslag om att förskolan ska vara obligatorisk från fem års ålder.

Vad händer med den utredningen nu? 

Just nu pågår ett arbete på utbildningsdepartementet i regeringskansliet. Man tittar på olika remissvar för att kunna sätta ihop en proposition, alltså ett lagförslag som riksdagen kan ta ställning till. Förslaget förhandlas också inom Januariavtalet.

När blir processen klar? 

Utredningen har varit ute på remiss, bearbetas nu och jag tror att den landar på riksdagens bord i början på nästa år.

Vad pågår mer just nu? 

Parallellt med Lotta Edholms utredning har regeringen sjösatt en mängd olika åtgärder kring förskola, såsom fler utbildningsplatser och fler vidareutbildningar. Vi har också stärkt läroplanen och riktat resurser till förskolor i utsatta områden. Så det händer väldigt mycket inom förskolan just nu.

Vad händer om det blir ny regering efter valet 2022? 

Det är svårt att veta vad som händer om det skulle bli en ny politisk majoritet. De kan ju riva upp beslut. Men förhoppningsvis samlar våra förslag en bred politisk majoritet.

Aylin Fazelian, Riksdagsledamot (S), Utbildningsutskottet, Nordiska Rådet

Kommentar från Lärarförbundet

Lärarförbundet välkomnar att en utredning ser över förskolans faktiska förutsättningar. Lärarförbundet har, tillsammans med Kommunal, FSO och 52 forskare inom förskolans område, skrivit ett upprop om en bred utredning för en likvärdig och hållbar förskola. Pia Rizell från Lärarförbundet berättar mer.

Utredningen, som Lotta Edholm gjorde, var inte tillräckligt omfattande, tycker vi. För varje sten hon lyfte på kom det fram nya saker om förskolans förutsättningar. Förskolan brottas med många utmaningar. Det är till exempel stora skillnader i kvalitet mellan olika förskolor. Barngruppernas storlek varierar och våra medlemmar signalerar att arbetsbelastningen är hög, inte minst eftersom andelen förskollärare sjunker. Därför tycker vi att det behövs en bred utredning för en likvärdig och hållbar förskola. Utredningen bör titta på alltifrån förskollärarutbildningarnas utformning till hur vi gör för att olika förskolor ska ha likvärdiga förutsättningar för planering.

FAKTA
Oklart när en utredning om förskolans faktiska förutsättningar skulle kunna tillsättas 
Tillkännagivandet bereds just nu av regeringen. Det är oklart hur regeringen kommer att svara på tillkännagivandet och när en eventuell utredning skulle kunna påbörjas. 

För vidare läsning
https://data.riksdagen.se/fil/5DD3538D-0D1D-4B44-82F5-F07142351C80

https://data.riksdagen.se/fil/AC552CFB-18D0-463C-A03F-111926333886

 

Illustration: Shutterstock.com.