Förskolan som målgrupp för IT-jättarna

logotyper edtechbolag

För Google, Amazon, Microsoft, Apple och Facebook är förskola och skola viktiga målgrupper. Därför bör man fundera över hur företagen påverkar barnens digitala kompetens. Förskoleforum har diskuterat frågan med Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap.