Förskolans utveckling mot målen – en process

Hur kan utveckling ske på ett långsiktigt systematiskt sätt? En bra start i processinriktat arbete är att utgå från det nuläge som råder och kartlägga det för att få syn på utvecklingsområden och vilken kompetensutveckling som behövs.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader