Förskolebarnens övergångar en komplex process

yngre skolbarn med skolväskor på väg till klassrummet

– Jag skrev avhandlingen för pedagoger ute i verksamheten. Den har ett innehåll som kan användas till diskussioner om barns övergångar, även på centrala nivåer. Det säger Therese Welén, som berättar för Förskoleforum om ny forskning som rör barns tidiga övergångar.