illustration teamarbete

Förskollärare utvecklar sitt ledarskap

Publicerat

Vad innebär förskollärarens ledarskap? Och hur kan man utvecklas i rollen? Möt förskollärarna Sewa Raza Abdulkarim och Cecilia Thulin som deltar i Staffanstorp kommuns ledarskapsutbildning för förskollärare.

Författare

Eftersom barngrupper och arbetslag på en förskola är i ständig förändring är det viktigt med ett bra ledarskap.

– Därför är det roligt att Staffanstorps kommun satsar på att utveckla förskollärarnas ledarskap, tycker Cecilia Thulin, förskollärare, Borggårds förskola.

De har gått två av fyra tillfällen på ledarskapsutbildningen.

– Det har varit väldigt givande, tycker Sewa Raza Abdulkarim, förskollärare på Borggårds förskola.

Olika kommunikationssätt

Under det första tillfället pratade de bland annat om kommunikation och olika sätt att kommunicera på. Eftersom olika personers sätt att kommunicera kan krocka är det viktigt att veta hur man kan undvika missförstånd. Utbildningen har fått Sewa Raza Abdulkarim att fundera mer över hur hon pratar med olika personer.

– Olika personer kan behöva få information på olika sätt. Någon kanske vill få information långt i förväg medan någon annan föredrar att få den alldeles innan. Jag funderar mer på vem jag pratar med och vad den personer behöver, säger Sewa Raza Abdulkarim.

Om arbetslaget känner varandra och kan kommunicera bra är mycket vunnet. Ett väl fungerande arbetslag är bland det viktigaste för att arbetet ska flyta på.

– Barnen, som har tentaklerna ute, mår också bättre när vi kommunicerar bra och mår bra. Ju fler förskollärare som går ledarskapsutbildningen desto bättre för oss alla. Då har vi samma kunskap och verktyg när det gäller till exempel kommunikation, säger Cecilia Thulin.

Förskollärare kommunicerar inte bara med barn och kollegor utan också med vårdnadshavare. Att ha mer kunskap och känna sig tryggare i sitt ledarskap kan göra att man vågar stå för sin yrkesroll och sin kompetens i högre grad.

– Det kan göra att man till exempel faktiskt törs säga emot en förälder som inte vill att barnet ska sova på förskolan. Man vågar stå på sig och säga att barnet verkligen behöver sömnen för att må bra. Vi står för att vi är proffs och vi kan vårt jobb, säger Cecilia Thulin.

Rannsaka sig själv

Efter första utbildningstillfället fick deltagarna också en uppgift: Att reflektera över vad de vill utveckla hos sig själva för att bli en bättre ledare. Uppgiften skulle skickas in och när kursen avslutas skickas texten tillbaka för att deltagarna själva ska kunna reflektera över vad de skrivit och hur man utvecklats i sitt ledarskap.

– Vi rannsakar oss själva. Det kan vara tungt men för att utmanas och komma framåt i sitt ledarskap måste det vara så. Det är också viktigt att veta att alla i arbetslaget behövs. Det är bra att vi är olika, poängterar Sewa Raza Abdulkarim.

På det andra kurstillfället pratade de bland annat om feedback och vikten av att både kunna ta och ge konstruktiv feedback.

– Vi behöver kunna prata om saker på ett konstruktivt sätt, säger Sewa Raza Abdulkarim.

Mellan kurstillfällena kommer nätverksgrupper att diskutera olika uppgifter.

– Jag tror att det kommer att ge väldigt mycket, säger Cecilia Thulin.

Ledarskap gynnar barnen

För båda två har ledarskapsrollen varit självklar. Cecilia Thulin har lång erfarenhet av att jobba på förskola och har gått ledarskapsutbildningar tidigare. Sewa Raza Abdulkarim har genom olika utmaningar fått möjlighet att utvecklas och kliva fram på förskolan.

– Vi läste inte så mycket om ledarskap på förskollärarutbildningen men på min arbetsplats fick jag husansvar med ansvar för scheman och vikarier. Samtidigt skulle vi starta en helt ny avdelning. Jag behövde kliva fram och visa vad vi behövde göra för barnens bästa. Jag fick ett stort förtroende men jag har fått stöd och de verktyg jag har behövt. Det har gjort att jag växt i min förskollärarroll och mitt ledarskap fick en push, berättar Sewa Raza Abdulkarim.

Barnskötarnas roll

Även om det just nu är förskollärarna som går utbildningen är det viktigt att också lyfta fram barnskötarnas roll, tycker de båda.

– Hos oss går även barnskötarna olika utbildningar. De har olika ansvarsområden och saker som ska göras varje dag, säger Sewa Raza Abdulkarim.

Att ta vara på allas olika kompetenser och lyfta fram dem är viktigt. Pedagoger som jobbat länge kan dela med sig av sin erfarenhet till de nyare kollegorna. De nyare kollegorna kommer i sin tur med nya idéer.

– Vårt kollegiala lärande har utvecklats enormt och det är väldigt viktigt. Det ingår också i ett ledarskap, säger Cecilia Thulin.

Ett gott ledarskap gynnar barnen. Det skapar en tydlighet i undervisningen och team arbetar mer effektivt tillsammans.

– Alla borde gå ledarskapsutbildningar. Metoder och verktyg som vi lär oss stödjer utvecklingen. Vi, som team, kan hantera olika situationer som uppstår bättre, tycker Cecilia Thulin.

Diskussionsfrågor
  • Hur ser vi på förskollärarens ledarskapsroll?
  • Hur lyfter vi fram varandras kompetenser?
  • Hur arbetar vi med det kollegiala lärandet?

Om projektet

Här kan du läsa mer om projektet Att leda utan att vara chef.

Illustration: Shutterstock.com.