Första hjälpen: Brännskador

Det är så lätt hänt – ett ögonblicks verk och olyckan är framme. Kanske är det när man grillar korv utomhus, kanske lägger någon handen på en varm platta, kanske är det en kopp hett kaffe som välter. Brännskador hör till de vanligaste olycksfallen som drabbar små barn.