Framtidens förskola

I framtidens förskola behöver kompetens omfördelas och resurser utnyttjas bättre. Det kan innebära en kvalitetssänkning för barn i välbärgade stadsdelar till nytta för barn i utsatta områden. Men forskaren Christian Eidevald ser positivt på förskolans framtid.