Halsfluss – föräldrainformation

Hur snart kan barn som har halsfluss komma tillbaks till förskolan? Här finns information till föräldrarna.