Hitta återhämtning i en stressig vardag

För den med ett stressigt yrke räcker det sällan att bara återhämta sig på rasten och hemma. Forskaren Lina Ejlertsson har identifierat tre områden som är extra viktiga för att kunna återhämta sig också på jobbet.