Högläsning – samverkan mellan förskola, hem och bibliotek

Högläsningen är ytterst betydelsefull för barn. Vad kan vi i förskolan göra för att inspirera till högläsning i hemmen, och hur kan vi bygga broar mellan förskola, hem och bibliotek?