Höns på förskolan

I våras blev förskolan Fjärilen guldvinges hönsgård färdig. Nu bor fyra höns på förskolan och barnen turas om att ta hand om dem.