Höstblåsor

Kan ett barn som fått höstblåsor vara på förskolan?