Infektioner vid förskolestart

Immunförsvarets förmåga att stå emot infektioner är begränsad när barnet börjar i förskolan. Och här möts barnet av en hel flora av olika bakterier och virus.