Inflytande och delaktighet – frågor till barnen

Om barnen ska få ett reellt inflytande över verksamheten behöver de få göra sina röster hörda i vardagen på förskolan och vara delaktiga i pedagogernas planering. Här ger Fanny Davidsson förslag på frågor att ställa till barnen när ni vill uppmuntra deras åsikter och undersöka deras upplevelse av delaktighet.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader