Insektsbett

Det är bara bi- och getinggift som kan ge allvarligare allergiska reaktioner, men även bett av andra insekter kan ge lokala reaktioner som kan bli besvärande.