Inskolningsprojektet fortsätter

Nu fortsätter forskningsprojektet om introduktioner. Nästa steg är att undersöka vilka faktorer som kan bidra till att introduktionen blir bra.