Interaktionsmönster, social anpassning och emotioner

"Det sociala samspelet intresserar mig. Det tas ofta för givet, men är väldigt komplext och behöver problematiseras", säger Katarina Nilfyr som i sin forskning filmat och studerat interaktion mellan förskollärare och barn i pågående dokumentationsaktiviteter.