Jämställdhet och normkreativitet

Maria Hulth är expert på jämställdhet och normkritik och har stor erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. I över tio år har hon utbildat förskolepersonal kring jämställdhet och normkritik och har också arbetat som jämställdhetsexpert på Lärarhögskolan i Stockholm.