Källkritiskt förhållningssätt: Att söka ny kunskap

I förskolans läroplan, Lpfö18, står att ”[f]örmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.” Hur kan vi i förskolan lägga en betydelsefull grund för att barnen med tiden ska kunna söka ny kunskap i ett stort informationsflöde? (Del 2 av 4.)