Källkritiskt förhållningssätt: Barns medievanor

I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18, står att ”barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” Men vad menas med att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt och varför arbeta med detta redan i förskolan? I den här artikeln ger Maria Heimer svar på frågorna samt tar upp barns medieanvändning. (Del 1 av 4.)

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader