Källkritiskt förhållningssätt: Digital kompetens

En aspekt av digital kompetens är att kunna använda digitala verktyg. För att gynna barnens lärande är det viktigt att användningen av digitala verktyg sker på ett medvetet sätt. I den här artikeln ger Maria Heimer några exempel på hur vi kan arbeta med digital kompetens och digitala verktyg i förskolan. (Del 4 av 4.)