Källkritiskt förhållningssätt: Har älgar luciakrona?!

"Har älgar luciakronor?" Via internet är tillgången till information enorm. Rykten och felaktiga uppfattningar sprids i dag snabbt över hela världen, och att kritiskt kunna granska information är ytterst viktigt för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle. Vi behöver redan när barnen är små grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. (Del 3 av 4.)