Kollegialt lärande: Processer i individens och gruppens lärande

Kollegialt lärande kräver tid och eftertanke. Det gäller att kunna stanna upp och reflektera över gruppens arbete och deltagarnas individuella utveckling. Då kan några olika verktyg vara till hjälp såsom en tankematris, en enkät för reflektion eller bilder över arbetsprocessen. (Del 3 av 3.)