Kompetens och kvalitet

Vilka av läroplanens innehållsområden anser förskollärare att de involverar minst i sitt arbete? Och vad är deras avsikter med gruppindelning? Det och mycket mer har Panagiota Nasiopoulou studerat, som i sin avhandling pekar på vikten av praktiknära forskning och riktade kompetensutvecklingsinsatser.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader