Konfliktlösning i förskolan

Konfliktlösning ligger högt upp på önskelistan när förskolepersonal vill ha fortbildning. Studerande på förskollärarutbildningar önskar också få mer av det i sin utbildning. Konfliktsituationer med barn, vårdnadshavare eller arbetskamrater påverkar både arbetsglädje och effektivitet. Hur gör man för att lösa konflikter? (Del 1 av 4)