Kreativa lärmiljöer skapar förutsättningar för undervisning

Förstagångsbesökare på Drottningholm och Stenhamra förskola utbrister ofta ”Wow!”. En mångfald av material, estetiskt presenterat, skapar förutsättningar för utmanande och utvecklande undervisning för barnen.