Kreativa städlekar

Om konsten att städa och plocka undan tillsammans med förskolebarnen – det tar den här artikeln upp. Med Karin Neuschütz hjälp blir städningen kreativ och lustfylld!