Kris på förskolan, del 2: Återgång till det normala

När det akuta krisskedet lagt sig fortsätter arbetet med att hantera krisen. Intensiteten minskar gradvis och livet återgår mer och mer till normalläge. Men minnena från händelsen finns kvar och behöver bearbetas.