Kunskapsöversikt om undervisning

Publicerat

I den här kunskapsöversikten från Skolverket ger en rad framstående forskare sin bild av undervisning i förskolan. Texterna har tagits fram parallellt med revideringen av läroplanen.

Undervisning i förskolan – en kunskapsöversikt publicerades i april 2018 och ger ett forskningsperspektiv på undervisning i förskolan.

Tanken är att översikten ska kunna användas som underlag vid diskussioner om förskolans undervisning. Man kan läsa den från pärm till pärm, eller välja ut de delar man är mest intresserad av. Kapitlen är nämligen utformade så att de ska kunna läsas fristående. Översikten kan laddas ned som kostnadsfri pdf.

Fjorton forskare medverkar

I översikten medverkar fjorton forskare från fyra svenska universitet, som alla ger sin syn på vad undervisning i förskolan innebär. Introduktion, sammanfattning och slutsatser har skrivits av redaktörerna Sonja Sheridan och Pia Williams, båda professorer vid Göteborgs universitet. Övriga medverkande är

 • Camilla Björklund
 • Christian Eidevald
 • Ingrid Engdahl
 • Sofia Frankenberg
 • Hillevi Lenz Taguchi
 • Anne Lillvist
 • Anna Palmer
 • Ingrid Pramling Samuelsson
 • Anette Sandberg
 • Ingegerd Tallberg Broman
 • Ann-Christine Vallberg Roth
 • Eva Ärlemalm-Hagsér.

Ladda ned som konstnadsfri pdf

Ladda ned kunskapsöversikten från Skolverket.

 

 

FAKTA

Titel: Undervisning i förskolan – en kunskapsöversiktkunskapsoversikt_250.jpg
Redaktörer: Sonja Sheridan & Pia Williams
112 sidor
Utgiven av: Skolverket, 2018.

Innehåll

Sammanfattning och slutsatser
Introduktion

Del I
1. Läroplanen och förskolans undervisning – ett forskningsperspektiv
2. Forskning om förskolans undervisning

Del II. Perspektiv på undervisning i svensk förskola
3. Undervisning i förskolan – ett kvalitetsperspektiv
4. Undervisning i förskola – med koppling till ett samverkansprojekt
5. Omsorgsfull och lekfull utbildning och undervisning i förskolan
6. Undervisning i olika lärmiljöer i förskolan
7. Undervisning, lek, lärande och omsorg – förskolans hörnstenar