Laddade förskolerum

Vilken betydelse har rummet för barns samspel, lärande och utveckling, och hur mycket kraft ska vi egentligen lägga på det rumsliga i förskolan? Leif Strandberg svarar på en intressant fråga från en av Förskoleforums läsare.