Lär av mångkulturella arbetslag

Våga prata om olikheter och ha utgångspunkten att de är individuella snarare än kulturella. Låt samtidigt läroplanen finnas med i samtalen. Då kan man ta tillvara styrkan i ett mångkulturellt arbetslag. Del 1 av 2.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader