Leka och lära sina rättigheter: Övning 2

I den här övningen får barnen konkretisera sina tankar om barns rättigheter genom att skapa en egen rättighetsmobil. Mobilen kan sedan visas upp för närstående för att medvetandegöra dem om ert arbete och om barns rättigheter i stort.