Locka fler barn att börja förskolan

I socioekonomiskt utsatta områden är andelen barn som går till förskolan generellt lägre jämfört med andra områden. Men förskolan är viktig och Stockholms stad arbetar med att öka inskrivningsgraden. Här berättar Connie Stålhäll Wallin om hur Spånga-Tensta arbetar.