Lpfö 18, Läroplan för förskolan – reviderad 2018

Publicerat

Förskolans nya läroplan är nu klar, och den gäller från och med 1 juli 2019. Här kan du läsa mer och ladda ned den beslutade versionen.

Den reviderade läroplan för förskolan som du kan ladda ned här gäller från 1 juli 2019.

Viktiga förändringar

Även om det handlar om en revidering, och inte en helt ny läroplan, har mycket förändrats. Detta är några av de områden som Skolverket pekar på som viktiga:

  • Omsorg som en del av allt som sker på förskolan
  • Barns rättigheter
  • Förskollärares ansvar
  • Digital kompetens
  • Hållbar utveckling
  • Nationella minoriteters språk och kulturer
  • Rätt till teckenspråk
  • Kroppslig och personlig integritet
  • Jämställdhet
  • Stöd och stimulans utifrån barnets behov och förutsättningar

Mer utförlig information hittar du på Skolverkets webbplats.

Högläsning lyfts fram

Utöver dessa områden har regeringskansliet tidigare betonat att läsfrämjande och språkutvecklande arbete i förskolan lyfts fram i den reviderade läroplanen. Barns möjligheter att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om texter betonas som viktiga inslag i detta arbete. 

Källor:

Skolverket, Reviderad läroplan för förskolan, https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/reviderad-laroplan-for-forskolan, hämtad 2018-11-05.

Pressmeddelande från Regeringskansliet 2018-08-29.


Ladda ner den reviderade läroplanen (reviderad 2018, giltig från 1 juli 2019).

 

Skolverket ger utbildning

Skolverket kommer ett erbjuda stöd inför att den reviderade läroplanen träder i kraft. Läs mer på Skolverkets webbplats, där du också kan beställa läroplanen i tryckt form.