läroplan för förskolan

Lpfö 18, Läroplan för förskolan – reviderad 2018

Granskat
Publicerat

Förskolans senaste läroplan, Lpfö 18, gäller från och med 1 juli 2019. Här kan du läsa mer och ladda ned läroplanen som pdf.

Den reviderade läroplan för förskolan som du kan ladda ned här gäller från 1 juli 2019.

Viktiga förändringar

Även om det handlar om en revidering, och inte en helt ny läroplan, har mycket förändrats. Detta är några av de områden som Skolverket pekar på som viktiga:

  • Omsorg som en del av allt som sker på förskolan
  • Barns rättigheter
  • Förskollärares ansvar
  • Digital kompetens
  • Hållbar utveckling
  • Nationella minoriteters språk och kulturer
  • Rätt till teckenspråk
  • Kroppslig och personlig integritet
  • Jämställdhet
  • Stöd och stimulans utifrån barnets behov och förutsättningar

Högläsning lyfts fram

Utöver dessa områden har regeringskansliet tidigare betonat att läsfrämjande och språkutvecklande arbete i förskolan lyfts fram i den reviderade läroplanen. Barns möjligheter att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om texter betonas som viktiga inslag i detta arbete. 

Läs mer

Mer utförlig information hittar du på Skolverkets webbplats.

Ladda ner material