Medvetet arbete med flerspråkighet ger resultat

Anne Harju forskar om barn och ungdomars liv i olika situationer. I olika projekt har hon bl.a. undersökt hur förskolan kan utgöra ett möjlighetsrum, där man istället för problem ser möjligheter. Här berättar hon mer ingående om sin forskning!

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader