Mer kunskap om förskollärarens ledande uppdrag

Illustration av ledarskap med mjuka värden.

Förskollärare har ett särskilt ansvar att leda utbildningen. Samtidigt kan frågan om att dela upp ansvaret utifrån utbildning och yrkestitel vara mycket känslig. Vad det är förskollärare ska leda sina kollegor i och hur det ska gå kan också behöva förtydligas. Nu ska ett nytt stort forskningsprojekt titta närmare på förskollärarens ledande uppdrag.