Microgreens – ett enkelt sätt att odla

Genom att odla tillsammans i förskolan skapas många möjligheter till samtal om växter, mat och konsumtion. Att så frön, vattna, se dem gro och växa är lika fascinerande varje gång och behöver inte vara särskilt komplicerat eller krävande. Att odla så kallade "microgreens" tar liten plats, kräver inte särskilt mycket arbete och ni kan till och med göra det inomhus.