MIK-templet – utbildningsmaterial om digitalisering och medier

Förkortningen MIK står för medie- och informationskunnighet. Nu har Förskoleförvaltningen vid Göteborgs stad i samarbete med Göteborgsregionen (GR) skapat ett helt utbildningsmaterial för förskolan kring MIK och digital kompetens.