När är barngruppen egentligen för stor?

Barngruppens storlek är en komplex fråga som hänger samman med många andra faktorer. Men om pedagogerna inte känner att de hinner se alla barn och möta deras behov, eller skapa en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla – då det inte svårt att se att gruppen är för stor, menar leg. psykolog Anna Hellberg.