Temperaturmätare som närmar sig rött.

När föräldrars krav går för långt

Publicerat

Gränsen mellan vad som är okej och inte kan vara hårfin. Om vårdnadshavare försöker påverka förskolans verksamhet genom påtryckningar är det viktigt att vara uppmärksam. – Det kan börja med något litet och för att värna relationen till föräldrarna går man dem till mötes, säger Björn Öberg, säkerhetsstrateg för förskolorna i Göteborg.

Författare

Det är vanligt, och givetvis okej, att vårdnadshavare och pedagoger tycker olika och har sakliga diskussioner. Men den som genom påtryckningar, trakasserier eller förolämpningar försöker påverka en pedagog att ändra ett beslut kan göra sig skyldig till en brottslig handling.

– Otillåten påverkan är ett samlingsbegrepp för handlingar som syftar till att påverka en tjänsteperson att agera på ett sätt som inte var tänkt från början. Det är viktigt att känna till begreppet, tycker Björn Öberg, säkerhetsstrateg, Förskoleförvaltningen Göteborgs stad.

Inverkar på beslut

Den som inte känner till begreppet otillåten påverkan och vad det innebär kanske inte reagerar när det är på väg att ske. Det kan handla om att vårdnadshavare försöker påverka enkla beslut. Ett exempel är att en förälder kräver att barnet ska serveras frukost trots att lämningen sker på förmiddagen. Ett annat exempel är att föräldern vägrar låta barnet vara ute för att gården upplevs som farlig.

Under pandemin uppstod situationer där vårdnadshavare försökte få pedagogerna att ändra ståndpunkt om barnets sjukstatus.

– Det kan börja med något litet och för att värna relationen till föräldrarna går man dem till mötes. Men att ”ge lillfingret” och gå med på krav kan göra att situationen eskalerar. Eskaleringskurvan är ofta lång men att hela tiden kompromissa med föräldern kan leda till kontinuerliga olovliga anspelningar och hot.

Gränsdragning viktig

Men vad är ett hot? Och vilka situationer är egentligen hotfulla? Att diskutera och inte vara överens är inte konstigt. Men om det övergår till att föräldrarna försöker utöva påtryckning passeras gränsen, t.ex. om vårdnadshavaren åberopar sin status och sitt yrke, eller anspelar på sin möjlighet att utöva makt och inflytande i andra, mer tvivelaktiga sammanhang.

– Att försöka nyttja sin ställning i samhället är otillåten påverkan, oavsett om det handlar om hög status eller gängkriminalitet. Med det kan vara svårt att veta när man ska sätta ner foten. Gränsen mellan vad som är okej och inte kan vara hårfin.

Påverkar arbetet

Pedagogerna ska inte behöva acceptera arga och upprörda vårdnadshavare. Att möta skrikande föräldrar ingår inte i pedagogernas arbete. llska påverkar pedagogernas arbetsmiljö, poängterar Björn Öberg.

– Man ska inte behöva lyssna på någon som skriker. Kan vårdnadshavaren inte ha ett konstruktivt samtal bör man prata vid ett annat tillfälle i stället. Man kan be personen lugna sig eller hänvisa till rektorn.

Kommunicera hot med rektor

Det som upplever en hotfull situation bör omgående kommunicera med rektorn. Andra pedagoger kan ha upplevt samma sak. Ett första steg är att rektorn, eventuellt tillsammans med pedagogen, har ett samtal med föräldrarna.

– Det brukar hjälpa om situationen inte hunnit gå för långt och pågått under lång tid. Ju snabbare samtalet sker desto större effekt brukar det ha. Hen kanske inte ens visste att det var otillåten påverkan.

En åtgärd kan vara att vårdnadshavaren inte får komma in på förskolan under en period.

Barnet lämnas vid grinden för att föräldern inte ska komma för nära pedagogerna.

– Jag har aldrig varit med om att någon vårdnadshavare blivit helt avstängd från förskolan. Barnet ska inte behöva lida på grund av föräldrarna.

Misstänkt brott ska anmälas

Ett misstänkt brott ska polisanmälas och det är viktigt att förskolan har tydliga riktlinjer för polisanmälningar. När ska det göras och hur stöttas den som drabbats? Om inte rektorn vet hur situationen ska hanteras kan kommunens säkerhetsavdelning stötta.

Vid allvarliga hot kan förskolan samverka med polis eller vaktbolag för att pedagogerna ska känna sig trygga.

– Vi har behövt samverka vid något tillfälle även om det var länge sedan. En annan extremåtgärd, som jag aldrig varit med om, är att personalen får överfallslarm. Det är väldigt sällsynt med allvarliga situationer även om det har hänt.

Stort mörkertal

Hur vanligt det är med otillåten påverkan är svårt att veta. Det finns ingen statistik men Björn Öbergs bild är att det är ganska vanligt.

– Det kan till exempel vara att pedagogerna inte gör en orosanmälan eller undviker att ringa hem ett sjukt barn. Det kan finnas ett stort mörkertal som går hand i hand med den ofta bristande kunskapen om otillåten påverkan.

För att förebygga problem jobbar Göteborg stad med att informera om vad otillåten påverkan är. Med mer kunskap kan pedagogerna också informera föräldrarna vid ett tidigt stadium.

– Ju mer man pratar om otillåten påverkan, desto mer kan man göra inom sin verksamhet. Om man känner att man står ensam kan det nog vara jobbigt att gå emot föräldrar även om man borde, tror Björn Öberg.

Mer att läsa

https://SKR - info om otillåten påverkan

https://bra.se/forskning-och-analys/otillaten-paverkan.html

Illustration: Shutterstock.com.