När högläsningen möter motstånd

Många barn i förskolan tycker om att bli lästa med och kommer gärna med en bok som de vill höra, medan andra barn varken lockas av den högläsning som erbjuds eller hämtar en bok spontant. Vad kan det bero på och vad kan man göra för att väcka intresse för böcker och högläsning?