Omfördela resurser, del 1

Det behövs ett nytt sätt att tänka, tycker Christian Eidevald, där målet är att alla barn i staden, inte bara de på den egna enheten, ska få en så bra förskola som möjligt. Resurser och kompetens bör vara där det behövs som bäst. (Del 1 av 2.)