Övervikt och fetma hos barn

Fetma är i dag ett av våra största folkhälsoproblem. Detta gäller inte minst bland barn och ungdomar där en mycket kraftig ökning har skett.