PANS och PANDAS

PANS och PANDAS är två diagnoser som fortfarande är relativt okända för de flesta i förskolans värld. Kunskapen om dessa diagnoser har ökat under de senaste åren och 2019 hölls den första nationella konferensen om PANS i Sverige. Vad är viktigt för förskolan att känna till om diagnoserna och vilka behov behöver pedagoger möta hos barn med PANS eller PANDAS?

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader