Pedagogisk dokumentation – rektorernas perspektiv

grafisk illustration av pilar

Tillsammans med forskaren Anne Lillvist arbetar förskolor i Köpings kommun i ett verksamhetsnära forskningsprojekt för att fördjupa kompetensen kring pedagogisk dokumentation. Här får vi ta del av rektorernas perspektiv och erfarenheter.