Policy för att bemöta skadlig hederskultur

En tydlig policy som förtydligar förskolans arbete kan underlätta för pedagoger som möter hedersrelaterade krav från vårdnadshavare. Policyn bör tas på kommunnivå för att enskilda anställda inte ska behöva hamna i konflikt med vårdnadshavare.